• یک دهکده بیابید، امپراطوری خود را گسترش دهید
  • سربازان را آموزش دهید، یک ارتش را رهبری کنید
  • جنگ را ببرید، جهان را تسخیر کنید
این سایت با توجه به قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کند Mobile Analytics